Yahoo Webzoeken

 1. Zannichellia palustris - Wikipedia

  nl.wikipedia.org/wiki/Zannichellia_palustris

  Zannichellia palustris is een vaste plant, die behoort tot de fonteinkruidfamilie (Potamogetonaceae).Het is een ondergedoken waterplant, die zich ook vegetatief kan vermeerderen door uitlopers of van de plant afgebroken stukjes.

 2. Zannichellia palustris - Wilde planten

  www.wilde-planten.nl/zannichellia.htm

  Zannichellia palustris. Zittende zannichellia. Gesteelde zannichellia: Beperkt tot een strook van ongeveer 20 tot 40 kilometer uit de Noordzeekust, zeldzaam in de buurt van Amsterdam, het noordelijk zeekleigebied en in de Hollandse en Zeeuwse duinen, zeer zeldzaam in Zeeland en op de Waddeneilanden. Rode lijst 2012. Thans niet bedreigd.

 3. Zannichellia palustris - Wikipedia

  en.wikipedia.org/wiki/Zannichellia_palustris

  Zannichellia palustris, the horned pondweed, is a plant found in fresh to brackish waters in the United States (especially in the Chesapeake Bay), Europe, Asia, Australasia, and South America. It is recognizable by its long, thread like leaves, and "stringy" appearance.

 4. Gesteelde zannichellia staat in zonnig, stilstaand of zwak stromend, voedsel- en basenrijk, ondiep, zoet of brak water boven zand- of kleibodems met vaak veel organisch materiaal. Ze groeit in plassen in de zeeduinen, verder in (droogvallende delen v

 5. Zittende zannichellia is te vinden in zonnig tot beschaduwd, stilstaand, niet te diep, langzaam tot snel stromend, basen- en kalkrijk, voedselarm tot matig voedselrijk, zoet, soms zwak brak water boven een kalkrijke zand- of kleibodem. Ze staat in ri

 6. SoortenBank.nl : Zanichellia - Zannichellia palustris

  www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=flora_nl_v2&id=315

  Zannichellia palustris L. Familie Potamogetonaceae. Diagnostische kenmerken Stengel draadvormig, sterk vertakt. Bladen lijnvormig, 0,5-2 mm breed, aan niet-bloeiende stengels verspreid, aan bloeiende stengels schijnbaar tegenoverstaand of in schijnkransen van 3. Tongetje vliezig, stengelomvattend.

 7. 1 Vruchtjes dubbel zo lang als de stijl of nog langer. Stempel cirkelrond, meestal getand - Zannichellia palustris subsp. palustris. 1 Vruchtjes even lang als of weinig langer dan de stijl. Stempel vaak eirond, meestal onduidelijk getand - Zannichellia palustris subsp. pedicellata. Naamgeving

 8. Zannichellia palustris - definitie - Encyclo

  www.encyclo.nl/begrip/Zannichellia palustris

  Zannichellia palustris BB. 1964 Volledige wetenschappelijke naam: Zannichellia palustris L. De volgende ondersoorten worden gevonden: Zannichellia palustris major Zannichellia palustris palustris Zannichellia palustris pedicellata Diagnostische kenmerken: Stengel draadvormig, sterk vertakt.

 9. Zannichellia - Zannichellia palustris - Waarneming.nl

  waarneming.nl/species/20474/observations

  Zannichellia palustris Toon gerelateerde soort. Ondersoort; Brede zannichellia Zannichellia palustris subsp. major; Zittende zannichellia Zannichellia palustris subsp. palustris; Gesteelde zannichellia Zannichellia palustris subsp. pedicellata

 10. Flora van Nederland: Gewone dotterbloem - Caltha palustris s....

  www.floravannederland.nl/planten/gewone_dotterbloem

  Gewone dotterbloem - Caltha palustris s. palustris Vooral langs en ook wel in redelijk snelstromende beekjes, in brongebieden, natte graslanden, rietlanden en ook wel op zeer natte plekken in loofbossen tref je in de lente de met fraaie opvallend grote dooiergele bloemen bloeiende Gewone dotterbloem, Cáltha palústris, aan.